Eixos de treball

Aprofitament de recursos

A ProperESS generem, a través de l’aprofitament de recursos urbans, activitat econòmica basada en la reparació, reutilització i recirculació de recursos materials per la transició ecosocial.

Reapropiem-nos dels recursos! Recuperem els nostres recursos!

Què és per a ProperESS?

L’aprofitament de recursos és una pràctica sostenible amb la qual pretenem beneficiar a la societat en conjunt i contribuir en la reducció de l’impacte ambiental negatiu de les ciutats i els seus barris, reduint la quantitat de residus i contaminació que actualment es genera. A més, l’aprofitament de recursos fomenta valors com la solidaritat i la cooperació ciutadana, al mateix temps que contribueix en la creació d’ocupació de qualitat i promou el desenvolupament socioeconòmic dels barris, en aquest cas els de Sant Andreu.

El millor residu és aquell que no es genera. Per això, impulsem una xarxa de suport comunitària per intercanviar recursos que no utilitzem amb altres persones o entitats que sí que poden fer ús. Volem generar espais per a compartir bones pràctiques i coneixement que permetin solucionar problemàtiques reals existents, amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental en els nostres barris, ciutats i el món. 

Objectius

 • Generar inserció sociolaboral sostenible al territori.
 • Identificar i impulsar projectes de prevenció de residus i d’aprofitament de recursos i subproductes.
 • Sensibilitzar sobre la importància de recuperar i aprofitar els recursos.
 • Enfortiment de la xarxa autocompostatge comunitari.
 • Capacitar sobre prevenció i reutilització de residus amb tallers i formació professionalitzadora de persones joves.

Accions

 • Tallers de prevenció i reutilització de residus plàstics.
 • Tallers d’autoconstrucció de caixes compostadores i seguiment a projectes de compostatge comunitari.
 • Formació per l’autoconstrucció d’un vàter sec mancomunat.
 • Dinamització i administració de la xarxa d’intercanvi i reparació d’objectes.
 • Formació en reparació de vehicles de mobilitat personal (VMP) dirigida a joves.
 • Acció formativa i informativa sobre el foment de la reutilització a centres escolars.

Configuració de cookies