Eixos de treball

Comunitats d’aprenentage

Les comunitats d’aprenentatge són espais d’intercanvi de coneixement on posar al centre els interessos i necessitats formatives de les persones que les conformen.

Les comunitats d’aprenentatge que impulsem es caracteritzen per l’aprenentatge dialògic: diàleg igualitari, la intel·ligència cultural, igualtat de diferències, la solidaritat i el suport mutu als barris de Sant Andreu.

Sabers comunitaris i aprenentatges circulars. Mancomunem les eines!

Però què significa una societat de la informació? El concepte ha tingut un especial auge a partir de l’expansió d’Internet i de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), que han revolucionat com ens comuniquem i interrelacionem. Una de les principals característiques de la societat de la informació és l’ús de les tecnologies de la comunicació com a peça fonamental en el desenvolupament social i l’acceleració de l’economia; no obstant això, no totes les persones tenen accés a les TIC ni coneixement del seu ús.

I com ho fem en ProperESS? Les comunitats d’aprenentatge que impulsem es caracteritzen per l’aprenentatge dialògic. En altres paraules, a través del diàleg igualitari, la intel·ligència cultural, igualtat de diferències, la solidaritat i el suport mutu als barris de Sant Andreu.

Objectius

  • Generar les eines necessàries que permetin crear coneixement accessible i inclusiu tenint en compte consideracions al voltant de l’alfabetització digital.
  • Engegar un espai d’intercanvi de coneixements en clau de banc de temps, recursos i formacions mitjançant la realització de projectes i la resolució de reptes.

Accions

  • Etnografies situades: Identificació de les necessitats i interessos i capacitats de les comunitats (Sociolaborals + TIC).
  • Mapatge d’eines TIC: Recerca situada per a l’anàlisi i detecció de necessitats i interessos.
  • Casos d’ús i serveis TIC: Disseny d’escenaris d’implementació TIC i el pla de capacitació tecnològica. 
  • Adopció i desplegament d’eines TIC mancomunades: Suport a la digitalització tecno-ètica i autogestionada dels projectes de suport mutu de la Comunalitat.
  • Cocreació del programa formatiu i conducció de les formacions.
  • Creació de materials TIC i continguts digitals per resoldre les necessitats formatives de les entitats, organitzacions i persones.
  • Conducció de les formacions i creació de materials que s’ajustin i adeqüin a les necessitats i els interessos de les veïnes. 
  • Desplegament i dinamització d’una àgora de compartició de coneixements en clau de tallers i formacions virtuals basada en el Decidim (inscripcions), Peer-tube (repositori de vídeo i streamings), Jitsi (videoconferències), bigBlueButton (videoconferències) i NextCloud (repositori compartit de documents).

Comunitats d’aprenentage
Properes activitats

Acutalment no hi ha activitats disponibles.

Configuració de cookies